Haldfest

De haldfest is de kleinste praam / rondvaartboot in de vloot en vaart elektrisch. Ze is in 1924 gebouwd op de werf van Bijlsma te Warten in opdracht van de Coöperatieve Vischafzetvereeniging Hâld Fêst ter Verbetering van het Visscherijbedrijf te Grou voor de som van 1648 gulden. Vanaf de bouw in 1924 tot 1999 is de Hâld Fêst eigendom geweest van de familie de Haan uit Grou. Tot circa 1968 is ze gebruikt om bij zelfstandige vissers in heel Friesland de vis op te halen.
Voor in de boot zat vroeger de visbun. Deze is dichtgemaakt en is het accupakket geplaatst. De Haldfest kan op een volle accu ongeveer 8 uren varen. Mocht dat niet voldoende zijn, kan de generator bijspringen.

Doordat de boot in Warten is gebouwd en altijd in Nationaal park De Alde Feanen heeft gevaren, heeft deze boot voor ons een extra bijzondere waarde. Mede vanwege de roomwitte kleur van de boot (orgineel) wordt deze praam veel ingezet als bruidsboot.

Eigenschappen van de boot:

  • 10.00 meter lang
  • 2,40 meter breed
  • Ongeveer 3,5 ton zwaar
  • Maximaal aantal passagiers: 30
  • Maximale snelheid 12 km/uur