Nationaal park De Alde Feanen

In het hart van Friesland ligt het ruim 2.000 hectare grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen.
De landschappelijke variatie zorgt voor een enorme rijkdom aan planten en dieren. Zo komen er in De Alde Feanen circa 450 soorten planten voor en broeden er ruim 100 soorten vogels.

Wij varen door het Nationaal park, verzorgen er trouwerijen, activteiten. Beleef dit prachtige gebied in al haar pracht!


Een kleine impressie van het gebied?
http://www.youtube.com/watch?v=sn1eUV7_kXI