Nationaal park De Alde Feanen

Het achterland van onze thuishaven Warten is Nationaal park De Alde Feanen. Wij zijn sinds jaren trotse gastheer van dit prachtige afwisselende landschap. 
In het hart van Friesland ligt het ruim 2.000 hectare grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen.
De landschappelijke variatie zorgt voor een enorme rijkdom aan planten en dieren. Zo komen er in De Alde Feanen circa 450 soorten planten voor en broeden er ruim 100 soorten vogels.
Het gebied is gevormd door de mens. Veen afgravingen, inpoldering, maar ook rietsnijden en visserij hebben het gebied gemaakt tot wat het nu is. Door het intensieve beheer van It Fryske Gea wordt dit prachtige park, wat de status van Nationaal park heeft gekregen, beheerd.

Wij varen door het Nationaal park, verzorgen er trouwerijen, activteiten. Beleef dit prachtige gebied in al haar pracht!

Voor aanvullende informatie over het gebied verwijzen we graag naar de website van het Nationaal park: Nationaal park De Alde Feanen